ايا هاشمي انقلابي بود وانقلابي ماند ؟

ايا هاشمي انقلابي بود وانقلابي ماند ؟

ايا هاشمي انقلابي بود وانقلابي ماند ؟
ايا راه هاشمي را بايد ادامه داده ؟

اين چند روز پس از فوت هاشمي انگار جريان انقلاب توسط اکثر مسيولان نظام تعبير ديگر پيدا کرد. بله هاشمي انقلابي بود وهيچ کس نميتواند منکر ان شود اما تا سالهاي حضور بنيانگذار انقلاب امام ره .
خيلي ها انقلابي بودند در زمان حضور امام   مگر منتظري شريعتمداري طاهري انقلابي نبودند ايا  انقلابي ماندند؟

انقلابي شرايطي دارد که هر کسي لياقت ان را پيدا نمي کند. انقلابي يعني درقلب اکثريت ملت  نه اقليت .انقلابي ماندن  يعني در بطن وبدنه وهمتراز ملت زندگي کردن .انقلابي يعني همراه ملت زجر کشيدن.انقلابي يعني احترام به خواست ملت .انقلابي يعني گذشت از هواي نفس و خواست دل.انقلابي کسي است که تا پايان خط  بماند. اياهمه پيروان انقلابي امام تا اخر در خط امام و شهدا ورهبر مانده اند؟ واز سيرت وزندگي امام درس گرفته اند؟ انقلابي يعني ذوب شدن در انقلاب بدون هيچ سهمي از انقلاب انوقت ميشوند انقلابي في سبيل الله.

امام ره انقلابي بود. چرا که از همه چيزش بخاطر انقلاب گذشت  از جان ومالش وخاندانش گذشت از خطاي نوه خود بجهت انقلاب نگذشت.هرگز سهم خواهي نکرد. ودر تاريخ خود را انقلابي ماندگار کرد .رهبرانقلابي مانده چون بدون تبليغات در دل احاد ملت جا دارد ،ساده زيست است ،مثل اکثريت ملت زندگي ميکند، تحت تاثير حزب وگروه وخاندان خود نيست ،کاسبان انقلاب گرد او نيستند،  ملت او را از جنس خودشان ميبينند.
 مردم امروز با تجربه سي وهفت سال در انقلاب انقلابي  بودن را تشخيص ميدهند و اگاهند. تعريف وتمجيد از شخصي بر انها تاثير نميگذارد. مردم رفتار عملکرد شخص انقلابي واطرافيان شخص را ميسنجند.خيلي ها ادعاي انقلابي در نظام ميکنند .ايا از نظر اکثريت چه کساني  انقلابيند؟
امام حد ومرز انقلابي را تعين کرد گفت خاک بر سر من اگر بخواهم شما انقلاب کنيد وشهيد بدهيد ومن از ان سواستفاده کنم .پس معيار انقلابي وکاسب انقلابي تعين شده .پس انان که ادعاي انقلابي ميکنند بسنجد رفتار کردارشان و خاندانشان را با مقياس امام و رهبري.

و اما خط هاشمي .هاشمي از انروزي که خط انقلابي را فراموش کرد و به دفاع از اختلاس وانحراف کرباسچي در خطبه نماز جمعه رشوه را هبه و ربا را کارمز بانکي کرد و کلاه شرعي بر عملکرد مديران دولتي خود گذاشت . وسيستم نظام جمهوري اسلامي را به انحراف از ارمانهاي انقلاب کشاند واختصاصي سازي بجاي خصوصي سازي از بيت المال را در کارخانجات کشور صادر کرد.و خط تبديل ملت به دو طبقه مرفه بي درد و محروم از همه چيز را در نظام بنيانگذاري کرد وقشر سرمايه دار را با خود همراه کرد خط خود را از انقلاب کوخ نشينان امام جدا کرد.
خط هاشمي زماني که دانشگاه ملي کشور کم اثز کرد و  با راه اندازي دانشگاه پولي براي فرزندان ثروتمندان  .خط انقلاب مستضعفين را فراموش کرد که پس از اعتراض انروز انقلابيون به اين کار اعلام کرد اينکار را براي باسواد کردن همه قشرها کردم نه مدرک براي استخدام در دواير دولتي که پس از مدتي اکثر استخدام شدگان دولتي با مدرک دانشگاه پولي شد.و اين اغاز حکومت ليبرالي است نه انقلابي. با اينکار عدالت زير سوال رفت .

خط هاشمي موجب شد تا پديده هاي شومي چون  بابک زنجاني ،شهرام جزايري ، رحيمي ..واختلاسها ويژه خواري و کابينه با ثروت ميلياردي  و... کاخنشيان در نظام انقلاب که گفت ما قيام کرديم براي از بين بردن کاخها وابادي کوخها .به فراموشي سپرده شد ..حالا هاشمي خطي را بر خلاف ارمانهاي انقلاب امام مرسوم کرد.و براي خود وفرزندانش اطرافياني از تجار کارخانه داران بين المللي تراسهاي اقتصادي وبه تبع ثروتمندان وپولداران رسانه هاي تبليغاتي ساخت.که بدانجا رسيد بود که با کمک سرما يه داران و رانت وباند  در انتخابات مجلس و ريس جمهور براي ملت تکليف تعين کند وليست اميد نمونه ان و انتخابات نود وشش فردي درا تعين مي کند.
خط ناميموني که هاشمي بنيانگذاري کرد اينکه اگر منتخب اکثريت ملت همسو با تزهاي سرمايه دار، باند هاي او نباشد با عدم احترام به خواست اکثريت ملت تحت تاثيرات رانت باند وثروتمندان و خواسته نابجاي خاندان خود، انقلابي بودن را فراموش ميکند و شميشير بر
منتخب مردم کشيد.و براي سقوط رقيب خود از هر حربه مالي و رسانه اي استفاده مي کند ايا اين انقلابي بودن است؟
احترام به هاشمي براي تلاشهايش در دوران انقلاب وتا زمان حضور امام قابل احترام است.
 اما خط هاشمي اگر ادامه يابد از احاد ملت براي انقلاب  کسي نخواهد ماند وانقلاب به دست تراسهاي وباندهاي قدرت وثروت و غولهاي رسانه اي خواهد افتاد و والستريتي همانند غرب در ايران ارمانهاي وشهدا ورهبري را به موزه تاريخ خواهد سپرد.
خط امام  و رهبري  خط اولياست وهرگز دستخوش تغير نخواهد شد شايد دستخوش حوادثي شود اما هرگز حق اکثريت را به اقليتي نخواهد داد.

م.ح.الف.ش

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34